School Toppers

SSLC Toppers

Mrunmayi Mohite
Batch: 2020-21

Score: 99.04%

Avanti Kangutkar
Batch: 2020-21

Score: 99.04%

Ishita Janwar
Batch: 2019-20

Score: 99.20%

Roshini Thirthalli
Batch: 2018-19

Score: 99.84%

Nandini Shirol
Batch: 2017-18

Score: 98.88%

Rachel Pinto
Batch: 2016-17

Score: 97.92%

Shivani Kulkarni
Batch: 2015-16

Score: 99.04%

Rhea Kadolkar
Batch: 2014-15

Score: 98.24%

Sonal Rajmane
Batch: 2013-14

Score: 99.52%

Minal Rajmane
Batch: 2012-13

Score: 97.92%

Aditi Bhatkhande
Batch: 2011-12

Score: 97.44%

Shriya Hukkeri
Batch: 2010-11

Score: 97.76%

Angela D'souza
Batch: 2010-11

Score: 97.76%

Kiran Kanchankoti
Batch: 2009-10

Score: 96.48%

Aishwarya Kallimani
Batch: 2008-09

Score: 95.68%

Tejaswini Kulkarni
Batch: 2007-08

Score: 95.68%

Deepali Joshi
Batch: 2007-08

Score: 95.68%

Anusha Morappanavar
Batch: 2006-07

Score: 96.96%

Girl of the Year

Shefali Thirthalli

2020-21

Ramni Hangirgekari

2019-20

Roshini Thirthalli

2018-19

Faiza Subhedar

2017-18

Rachel Pintor

2016-17

Urvi Shetye

2015-16

Dhanashree Khorate

2014-15

Anushka Patil

2013-14

Kshitija Baloji

2012-13

Aditi Bhatkhande

2011-12

Angela D'souza

2010-11

Varsha Kalyanpur

2009-10

Rajeshreee Rai

2008-09

Tanvi Doddannavar

2007-08

Arpita Pai

2006-07

Priyanka Kadam

2005-06

House Captains

Red House

 • Riya Sateri, 2021-22
 • Sneha Bogar, 2020-21
 • Khushi Ankale, 2019-20
 • Sonali Bogar, 2018-19
 • Bhakti Ashtekar, 2017-18
 • Vaishnavi Rajoli, 2016-17

Yellow House

 • Veda Kamat, 2021-22
 • Avanti Kangutkar, 2020-21
 • Gayatri Guggari, 2019-20
 • Diya Kulkarni, 2018-19
 • Aparna Mahule, 2017-18
 • Maloshka Pawar, 2016-17

Blue House

 • Sejal Sooji, 2021-22
 • Aditi Bagewadi, 2020-21
 • Khushi Bhute, 2019-20
 • Sphoorti Yamoji, 2018-19
 • Ritika Balekundri, 2017-18
 • Sanyukta Gundapi, 2016-17

Pink House

 • Ruman Sayed, 2021-22
 • Pragati gangoji, 2020-21
 • Mihika Kerur, 2019-20
 • Asmita Balekundri, 2018-19
 • Suman Karnawat, 2017-18
 • Shreya Kurbet, 2016-17